Çap

Bu internet fəaliyyəti Berlin-Chemie-nin xidmətidir:

Berlin-Chemie-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi
AZ 1065 Bakı, C.Cabbarlı küçəsi 609, Globus Plaza 7-ci mərtəbə

Telefon: (+994 12) 597 55 16,  (+994 12) 597 55 17Faks: (+99412) 597 55 18

Əlavə mövzular