İmtina

Bizim veb-saytlarımız şirkətimizə, məhsullarımıza və digər xidmətlərimizə dair informasiyanın təqdim edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz yoxlanılmış, tam və aktual informasiyanı təqdim etməyə çalışırıq, bu informasiya diqqətlə hazırlanır və daim yenilənir. Veb saytlarımızdakı məlumatlar yalnız ümumi məlumatlandırma məqsədi ilə təqdim olunur və onlar tibbi, kommersiya və ya digər tövsiyələr kimi qəbul edilməməlidir. Beləliklə, bizim veb-saytlarımızın və burada təqdim olunan məlumatların istifadəsi ilə bilavasitə və ya dolayısı ilə bağlı olan istənilən ziyanın ödənilməsi barədə iddia qaldırmaq mümkün deyil.
Veb-saytlarımız üçüncü tərəflərdən əldə edilən məlumatları ehtiva etdikdə və ya onlara istinad etdikdə, bu cür məlumatlar bizim tövsiyəmiz kimi qəbul edilməməlidir. Biz bu cür məzmunun etibarlılığını və ya düzgünlüyünü yoxlaya bilmərik, buna görə də, aydın səbəblərdən bunun üçün məsuliyyət daşımırıq.
Proqram, onun məzmunu, mətni, qrafikləri və s. müəlliflik hüququ və ya sənaye mülkiyyəti haqqında digər qanunlarla qorunur. Biz, həmçinin, bildiririk ki, bütün məhsul adlarına və müvafiq şəkildə markalanmış digər adlara əmtəə nişanlarının hüquqi müdafiəsi şamil edilir. Onların hər hansı istifadəsinə, o cümlədən surətinin çıxarılmasına, yayılmasına və işlənməsinə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan dərəcədə və yalnız səlahiyyətli şəxsin razılığı alındıqdan sonra icazə verilir.
Biz istənilən vaxt veb-saytlarımızın məzmununu dəyişdirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq.
© BERLIN-CHEMIE AG

Əlavə mövzular