MENARINI Qrup Davranış Kodeksi

Bütünlük və etika fəaliyyətlərimizin təməlləridir. 

MENARINI Qrup Davranış Kodeksi Qrupumuzu işində ilhamlandıran dəyərləri ifadə edir. MENARINI və ya filialının birbaşa, yaxud dolayı marağına fəaliyyət göstərmək niyyəti bu Davranış Kodeksində ehtiva edilən prinsiplərə zidd olan davranışın qəbul olunmasına heç bir halda bəraət qazandırmır.

Biz hesab edirik ki, bütünlük və etikanı davamlı olaraq fəaliyyətlərimizin təməlində yerləşdirmək gücümüzün mənbəyi və həmişə artan uğurumuzun açarıdır.

Bu kodeks bir vərəq kağız üzərində yazılmış sözlər toplusu deyil, İtaliyada və xaricdə direktorların, menecerlərin və işçilərin davranışına ilham mənbəyi olmaq üçün birbaşa, dəqiq təlimatdır, həmçinin maraqlı tərəflərə qarşı şüurlu hərəkətlərə əsaslanan toplu öhdəlikdir.

MENARINI Qrup Davranış Kodeksi dünyanın hansı tərəfində yerləşməyindən asılı olmayaraq bütün Qrup şirkətlərinə şamil olunur.

Download

Code of Conduct

Download

Third Party Code of Conduct

Əlavə mövzular