An error has occurred. Error: Section Menu Responsibility is currently unavailable.

Məsuliyyət

BERLIN-CHEMIE üçün məsuliyyət ilk növbədə gəlir. Tədqiqat əsaslı farmasevtika istehsalçısı kimi məqsədimiz innovativ məhsullar hazırlamaq və istehsal etməklə dünya üzrə səhiyyəyə töhfə verməkdir. Geniş sayda səhiyyə peşəkarları ilə əməkdaşlıq etməklə, biz pasiyentlərin innovativ terapiya seçimləri əldə etməsini təmin edə bilərik.

Bundan əlavə, biz MENARINI Qrup şirkətinin Davranış Kodeksinə əsasən dayanıqlı və gələcəyə yönümlü inkişafı davam etdirməyi vəzifəmiz olaraq görürük. Biz burada həm iqtisadi, həm ekoloji, həm də sosial cəhətdən şüurlu hərəkət edirik.

An error has occurred. Error: Internal box is currently unavailable.

Əlavə mövzular