Meta menu


Kliniki Araşdırma

Yeni dərmanların insanlar üzərində sınağı

BERLIN-CHEMIE-nin Kliniki Araşdırma Şöbəsi beynəlxalq MENARINI Arşadırma şirkətinin bir hissəsidir.

Bu şöbə insanlarda birinci tətbiqdən tutmuş dərmanın təsdiqinə qədər kliniki inkişafın bütün mərhələlərini əhatə edir. Son illərdə beynəxalq kliniki tədqiqatlar 6000-dən çox pasienti əhatə etmişdir.

Kliniki Araşdırma Şöbəsi müxtəlif sahələrdən olan yüksək ixtisaslaşmış alimlər heyətindən ibarətdir.


AXTARIŞ