Meta menu


Kimya

Yeni fəal maddələrin kimyəvi analitik inkişafı

Kimya Şöbəsi innovativ fəal maddələrin inkişafı üçün layihələrə cəlb olunmuşdur. Buraya istinad olunan maddələrin sintezi və metaboliz, o cümlədən onların fiziki-kimyəvi səciyyəsi və onların təhlükəsizliyinə uyöun məlumatların müəyyən olunması daxildir.

Öhdəliklərin fərqli spektri Sintez, Maddələri Xarakterizasiyası və Bio əczaçılıq Qruplarında həyata keçirilir.

Sintez Qrupu klinkadan əvvəlki sınaq üçün maddələrin nümunələrinin təchizatı və orqanik kimyəvi metodların analitik inkişafı və müasir saflaşdırma texnologiyalarına görə cavabdehlik daşıyır.

Maddələrin Xarakterizasiyası qrupu ən müasir analitik texnologiyaları istifadə edərək oxşarlıq, saflıq, tərkib və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanan innovativ fəal maddələrin elmi təfsilatına cəlb olunub.

Bio Əczaçılıq Qrupu innovativ fəal maddələrin texnoloji nümunələrinin bir hissəsi kimi bioloji materialların analitik sınağı üçün məsuliyət daşıyır.


AXTARIŞ